Meny

Hem

Kommittén

Diarium

Kontakt

Länkar

Historia

Tidigare seminarier

Summary in English

Välkommen

Nationalkommittén för strålskyddsforskning (NKSSF) inrättades av Kungl. Vetenskapsakademien 1963. Kommitténs uppgifter är att tillgodose behovet av en allsidig diskussion beträffande alla typer av strålskyddsproblem. Kommittén har därmed en mycket viktig funktion som tvärvetenskapligt kontaktforum och informationsförmedlare mellan många skilda discipliner.

En viktig uppgift är vidare att verka som en remissinstans i forskningsfrågor rörande strålskydd, såväl när det gäller joniserande som icke-joniserande strålning. I detta avseende är kommittén unik genom sin stora bredd och multidisciplinära sammansättning.

Nationalkommittéen har också som uppgift:


Kungliga Vetenskapsakademien

är huvudman för de svenska nationalkommittéerna

Last updated 2022 10 27