Meny

Hem

Kommittén

Diarium

Kontakt

Länkar

Historia

Tidigare seminarier

Summary in English

Kommitténs medlemmar


Ordförande:  Mats Eriksson, Linköpings universitet

Vice ordförande: Andrzej Wojcik, Stockholms universitet

 Sekreterare: Mats Isaksson, Göteborgs universitet

 

Bert Allard, Örebro universitet

Anja Almén, Lunds Universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten

Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet

Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering

Mattias Lantz, Uppsala universitet

Håkan Pettersson, Linköpings universitet

Christopher Rääf, Lunds universitet

Kristina Stenström, Lunds universitet

Per Wikman Svahn, Kungliga Tekniska högskolan

Per Söderberg, Uppsala universitet


Kungliga Vetenskapsakademien

är huvudman för de svenska nationalkommittéerna

Kontakt