Meny

Hem

Kommittén

Diarium

Dokument

Kontakt

Länkar

Historia

Tidigare seminarier

Summary in English

Diarium 2012-2016

23 mai 2012 - vårmöte

7 november 2012 - höstmöte

29 november 2012 - seminarium strålskydd och etik

10 april 2014 - vårmöte

3 december 2013 - höstmöte

5 mars 2014 - vårmöte

12 maj 2014 - möte kring strålskyddsforskning och dess finansiering

4-5 september 2014 - workshoppen biologiska mekanismer av strålterapi

24 oktober 2014 - höstmöte

17 juni 2015 - vårmöte

25 september 2015 - möte kring strålskyddsforskning och dess finansiering

17 december 2015 - höstmöte

25 april 2016 - workshoppen 30 år Tjernobyl

25 maj 2016 - vårmöte


Kungliga Vetenskapsakademien

är huvudman för de svenska nationalkommittéerna

Kontakt