Meny

Hem

Kommittén

Diarium

Dokument

Kontakt

Länkar

Historia

Tidigare seminarier

Summary in English

Länkar


Centrum för strålskyddsforskning (CRPR)

Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kärnavfallsrådet

Svensk förening för radioekologi (SFREK)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Svensk förening för radiobiologi

Svensk förening för radiofysik

Swedish academic initiative for radiation sciences and nuclear technology (SAINT)

Swedish Radiation Association for Young Scientists (SWE-RAYS)

International Atomic Energy Agency (IAEA)

International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection  (ICNIRP)

International Commission of Radiological Protection  (ICRP)

International Radiation Protection Association (IRPA)

Nordic Society for Radiation Protection (NSFS)

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)


Kungliga Vetenskapsakademien

är huvudman för de svenska nationalkommittéerna

Kontakt